Toivosen I hallitus 2018

Niilo Toivonen

Puheenjohtaja niilo.toivonen@helsinki.fi
050 491 5650

niilo.toivonen@helsinki.fi
050 491 5650

Sari Siikasalmi

Varapuheenjohtaja sari.siikasalmi@gmail.com
050 352 1073

sari.siikasalmi@gmail.com
050 352 1073

Maria Nyroos

Jäsenasioiden hoitaja marianyroos@outlook.com
050 409 4477

marianyroos@outlook.com
050 409 4477

Terhi Nokela

Taloudenhoitaja terhi@nokela.net
040 753 4858

terhi@nokela.net
040 753 4858

Hallituksen jäsenet

Abdirahim Husu Hussein

Eevi Kirjasniemi

Janne Leskinen

Ilmari Nalbantoglu

Salla Saarinen

Petra Pentzin

Helsingin sosialidemokraatit ry:n piirikokousedustajat

Varsinaiset jäsenet
Marina Lampinen
Maria Nyroos
Terhi Nokela
Eevi Kirjasniemi
Janne Leskinen
Sari Siikasalmi

Varajäsenet
Petra Pentzin
Yrjö Sinkkonen
Jan Frilander
Eveliina Reponen
Pasi Ylitalo
Maria Teikari
Ilmari Nalbantoglu

Meidän tyypit muualla

SDP:n puoluevaltuusto
Niilo Toivonen, jäsen

Helsingin kaupunki
Abdirahim Husu Hussein, kaupunginvaltuuston jäsen
Niilo Toivonen, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen
Maria Nyroos, kasvatus- ja koulutuslautakunta varajäsen
Eevi Kirjasniemi, kasvatus- ja koulutuslautakunta suomenkielisen jaoston varajäsen
Otto Köngäs, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston varapuheenjohtaja

Helsingin sosialidemokraatit ry
Niilo Toivonen, piirihallituksen jäsen

Helsingin demarinaiset ry
Petra Pentzin, piirihallituksen jäsen

Helsingin Demarinaiset ry:n piirikokousedustajat

Varsinaiset jäsenet
Marina Lampinen
Tanja Lehtoranta
Petra Pentzin
Maria Nyroos
Eevi Kirjasniemi
Yrjö Sinkkonen

Varajäsenet
Niilo Toivonen
Sari Siikasalmi
Janne Leskinen
Terhi Nokela
Pasi Ylitalo
Ilmari Nalbantoglu
Eveliina Reponen