Nuorsosialidemokraatit NUS ry on moderni, osallistava ja rakastava yhteisö, johon on helppo tulla mukaan.

NUS on perustettu vuonna 2008 luomaan uudenlaista järjestökulttuuria ja uudistushenkistä keskustelukulttuuria SDP:hen. Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen ajankohtaisten teemojen äärelle.

Tällä sivulle kerromme muun muassa:

Kuinka me toimimme?

Nuorsosialidemokraattien toiminnassa halutaan edistää sellaisia toimintamalleja, joiden avulla poliittista keskustelua voidaan ylläpitää.

NUS:n erityispiirre on matalan hierarkian ja epämuodollisen toiminnan kulttuuri, joka rohkaisee ja voimaannuttaa yksilöä ja yhteisöä. Osastomme on toiminta-alusta, jota kukin jäsen voi käyttää omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Vaikuttimina ovat elämän rikkaus ja ilo, ei tarve pakottaa ihmisiä mukaan toimintaan. Olemme olemassa jäsenistöämme varten.

Tarjolla on aktiivisille henkilöille foorumi, jolla keskustelu voi jatkua siinäkin tapauksessa, että henkilö muuttaa esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi uudelle paikkakunnalle tai toiseen maahan.

Järjestämme konkreettisia paikkoja poliittiselle keskustelulle yhteiskunnallisten vierailujen sarjassa. Tulevaisuudessa haaveenamme on laajentaa tarjontaa myös tilaisuuksiin, joissa ei tarvitse osata suomea. Kaikki kokoukset ovat aina avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille, ja ne pyritään järjestämään Helsingin kahviloissa, kuppiloissa tai muissa helppopääsyisissä paikoissa. Hallinnon pyörittämiseen käytämme mahdollisimman vähän yhteistä aikaa.

Suhtaudumme vakavasti puolueen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden kaikille jäsenillemme tuoda esiin mielipiteensä siitä, mihin suuntaan liikettämme ja maatamme pitäisi viedä. Mielipiteensä pääsee esittämään myös säännöllisesti tehtävissä jäsenkyselyissä.

Poliittiseen vaikuttamiseen on osastomme avulla erinomaiset mahdollisuudet. Tartumme hanakasti jäsenten ehdottamiin aloitteisiin, koskivat ne sitten kaupungin, järjestön tai valtakunnan asioita. Suhteemme Helsingin kaupungin valtuustoon ja lautakuntiin ovat kattavat, samoin välit Arkadianmäelle ja Brysseliin ovat välittömät. Kuuntelemme jäsenistöä herkällä korvalla ja olemme valmiit tekemään hartiavoimin töitä saadaksemme aloitteemme läpi esimerkiksi piiri- ja puoluekokouksissa.

Miksi meillä on mukavaa?

Osastomme jäsenenä on mukavaa olla. Toimintamme tarjoaa mahdollisuuden kokea hyvää yhteisöllisyyttä. On erikoisosaamistamme tuottaa tapahtumia, joihin on mukava lähteä työpäivän jälkeen tai kotoa mahdollisesti perheen luota. Haluamme tuoda vau-faktorin takaisin järjestötoimintaan! Toimimme vapaasti kehittyvässä ja ajoittaisia floppejakin sallivassa kokeilukulttuurissa.

Toimintaamme ohjaa seuraava lainaus Helsingin piirin tulevaisuustyöryhmä raportista (2015):

”Sosialidemokraattisen toiminnan pitää olla niin hauskaa kuin ikinä mahdollista. Se, että ihmiset viihtyvät liikkeessä ei ole uhka vakavalle politiikanteolle, vaan edellytys sille. Hauskuus antaa tilaa uusille ideoille, voimia yhdessä tekemiseen, ja rohkeutta olla ylpeästi sosialidemokraatti myös  muualla kuin puolueen tilaisuuksissa.”

Miksi meitä on monta?

Aktiivien määrä osastossamme on jatkuvassa kasvussa, mikä on suhteellisen harvinaista Helsingin piirissä. Olemme lisänneet jäsenmäärämme kolmanneksella kolmessa vuodessa ja lisänneet piirikokousedustajiemme määrää yhdellä vuosittain jo neljänä peräkkäisenä vuonna. Nykyiset jäsenet vaikuttavat viihtyvän mainiosti ja se houkuttelee uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Taloudellinen tilanteemme on jäsenmäärämme ja järkevän taloudenhoidon vuoksi tasapainoinen.

Osastomme ottaa vastaan jokaisen liittyneen jäsenen henkilökohtaisesti. Kaikille uusille jäsenille soitetaan heti liittymishetkellä ja kasvokkainen tapaaminen pyritään järjestämään muutamien viikkojen sisään liittymisestä. Näiden tapaamisten yhteydessä opimme jäsentemme toiveista ja tavoitteista sosialidemokraattiseen elämänkatsomuksen näkökulmasta.

Mikä meitä säätelee?

NUS ry on rekisteröity yhdistys, jolla on käytössään SDP:n puoluekokouksen hyväksymät mallisäännöt. Johtokunta toteuttaa syyskokouksen määrittelemää toimintasuunnitelmaa sääntöjen ja yhdistyslain säätelemissä rajoissa. Syyskokouksessa äänivaltaa käyttävät meidän jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet eli sinäkin voit päästä päättämään siitä, mihin suuntaan yhdistystä kehitetään.

Tutustu toimintasuunnitelmaan tästä.

Keitä me olemme?

Keskimääräinen nuorsosialidemokraatti on iältään 37,9-vuotias ja ollut puolueen jäsenenä vajaa kymmenen vuotta (ka. 9,66 v, mediaani 6,25 v.)

Nuorin meistä on 21 vuoden ikäinen ja vanhin on täyttänyt jo 70. Alle nelikymppisiä meistä on 60 prosenttia. Jäsenistömme on siis aika paljon nuorempaa kuin monissa muissa osastoissa.

Pisimpään puolueen jäsenenä olleella nussilaisella on täynnä jo yli 50 vuotta sdp:n jäsenyyttä. Tuoreimmat tulokkaat ovat saaneet jäsenkorttinsa tämän vuoden aikana. Onnittelut kaikille!

Miehiä on hiukan enemmän kuin naisia, 58 prosenttia. Yhteensä meitä on 129.

Kolme neljästä jäsenestä asuu pääkaupunkiseudulla, 60% budjaa Stadissa. Levinnäisyys runsasta Etelä-Suomen läänissä, muualla Suomessa verrattain harvinainen. Ulkomaillakin kymmenkunta, ainakin neljällä mantereella.

Korkeasti koulutettuja lienee hivenen enemmän kuin matalamman koulutuksen saaneita. Joukossamme palkansaajia, duunareita, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, ay-toimijoita, puolueen apparatsikkeja, dinosauruksia ja untuvikkoja, järjestöihmisiä, opiskelijoita sekä paljon monenlaisia muita aktiivisia ja innokkaita ihmisiä, joille aate ja liike on tärkeä.

Tunnistatko itsesi kuvauksesta? Tule siis mukaan!

Miksi kannattaa tulla mukaan?

Jos haluat:

Liittymisohjeet tästä

Mitä NUS tarkoittaa?

Nimi NUS on peräisin Aristoteleelta, Anaxagoraalta ja Platonilta.

Nus [griechisch] der, Nous, Geist, Vernunft; in der antiken Metaphysik Bezeichnung für den ›höchsten‹ Teil der menschlichen Seele (›denkende Seele‹ bei Aristoteles) sowie für ein den Kosmos ordnendes Prinzip (Anaxagoras, Platon).

Vapaa käännös: ’Nus’ on henki, järki, metafyysinen kuvaus ihmissielun korkeimmalle osalle ~ ajatteleva sielu, vrt. Anaxagoraan ja Platonin kosmoksen järjestävä periaate.

Mistä saa lisää tietoa?

Ota rohkeasti meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää sinulle sopivalla viestintävälineellä. Voidaan sopia myös tapaaminen!

Voit tutustua meihin myös Facebookissa https://www.facebook.com/Nuorsosialidemokraatit tai Twitterissä https://twitter.com/NUS_SDP

Tervetuloa mukaan toimintaan!