Mikä on NUS?

Mikä NUS?
[caption id="attachment_133" align="alignright" width="690"] NUS ry:n kevätkokouksen väkeä viestintätoimisto Milttonin vieraana 2013 Kuva: Helena Nyytäjä[/caption] Nuorsosialidemokraatit NUS ry on nopeasti kasvava, ketteräliikkeinen ja keskustelupainotteinen puolueosasto, joka on perustettu 2007 luomaan uudenlaista järjestökulttuuria ja uudistushenkistä keskustelukulttuuria SDP:hen. Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden arvoille perustuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa tarjoamalla mielekästä toimintaa ja vaikutuskanava niille, jotka sitoutuvat näihin tavoitteisiin, ja joilla ei syystä tai toisesta ole mielekkäitä toimintamahdollisuuksia omalla paikkakunnallaan. Nus ry:n toimintakenttä on jäsenpohjaansa perustuen koko maailma, mutta pääsääntöisesti se keskittyy Suomen ja Euroopan asioihin.

Kuinka me toimimme?

Nuorsosialidemokraattien toiminnassa halutaan edistää sellaisia toimintamalleja, joiden avulla poliittista keskustelua voidaan ylläpitää ajasta ja paikasta riippumatta. Tarjolla on aktiivisille henkilöille foorumi, jolla keskustelu voi jatkua siinäkin tapauksessa, että henkilö muuttaa esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi uudelle paikkakunnalle tai toiseen maahan. Järjestämme konkreettisia paikkoja poliittiselle keskustelulle hallituksen kokousten ja yhteiskunnallisten vierailujen yhteydessä. Kaikki kokoukset ovat aina avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille, ja ne pyritään järjestämään Helsingin kahviloissa, kuppiloissa tai muissa helppopääsyisissä paikoissa. Hallinnon pyörittämiseen käytämme mahdollisimman vähän yhteistä aikaa. Suhtaudumme vakavasti puolueen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden kaikille jäsenillemme tuoda esiin mielipiteensä siitä, mihin suuntaan liikettämme ja maatamme pitäisi viedä. Mielipiteensä pääsee esittämään myös säännöllisesti tehtävissä jäsenkyselyissä. Tutustu toimintasuunnitelmaan tästä. NUS säännöt Kysymys on matalan kynnyksen puoluetoiminnasta. Tulisit siis sinäkin mukaan!

Keitä me olemme?

Keskimääräinen nuorsosialidemokraatti on iältään 37,9-vuotias ja ollut puolueen jäsenenä vajaa kymmenen vuotta (ka. 9,66 v, mediaani 6,25 v.) Nuorin meistä on 21 vuoden ikäinen ja vanhin täyttää pian 70. Alle nelikymppisiä meistä on 60 prosenttia. Jäsenistömme on siis aika paljon nuorempaa kuin monissa muissa osastoissa. Pisimpään puolueen jäsenenä olleella nussilaisella on täynnä jo yli 50 vuotta sdp:n jäsenyyttä. Tuoreimmat tulokkaat ovat saaneet jäsenkorttinsa tämän vuoden aikana. Onnittelut kaikille! Miehiä on hiukan enemmän kuin naisia, 58 prosenttia. Yhteensä meitä on 127. Kolme neljästä jäsenestä asuu pääkaupunkiseudulla, 60% budjaa Stadissa. Levinnäisyys runsasta Etelä-Suomen läänissä, muualla Suomessa verrattain harvinainen. Ulkomaillakin kymmenkunta, ainakin neljällä mantereella. Korkeasti koulutettuja lienee hivenen enemmän kuin matalamman koulutuksen saaneita. Joukossamme palkansaajia, duunareita, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, ay-toimijoita, puolueen apparatsikkeja, dinosauruksia ja untuvikkoja, järjestöihmisiä, opiskelijoita sekä paljon monenlaisia muita aktiivisia ja innokkaita ihmisiä, joille aate ja liike on tärkeä. Tunnistatko itsesi kuvauksesta? Tule siis mukaan! ikäjakauma

Miksi kannattaa tulla mukaan?

Jos haluat: ...niin liity vaikka heti! Liittymisohjeet tästä

Mitä lyhenne NUS tarkoittaa?

Nimi NUS on peräisin Aristoteleelta, Anaxagoraalta ja Platonilta. Nus [griechisch] der, Nous, Geist, Vernunft; in der antiken Metaphysik Bezeichnung für den ›höchsten‹ Teil der menschlichen Seele (›denkende Seele‹ bei Aristoteles) sowie für ein den Kosmos ordnendes Prinzip (Anaxagoras, Platon). Vapaa käännös: "Nus" on Henki, Järki: metafyysinen kuvaus ihmissielun korkeimmalle osalle ~ ajatteleva sielu. Vrt. Anaxagoraan ja Platonin kosmoksen järjestävä periaate. Tervetuloa mukaan toimintaan!