Toimintasuunnitelma 2018

Etusivu

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2017

Toimintaa yli osastorajojen

NUS:n toiminta on avointa kaikille. Yhdistykselle välttämättömän oman toiminnan lisäksi kaikki toiminta on osastorajat ylittävää. Yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten vierailujen sarjaa jatketaan. Sääntömääräiset ja muut välttämättömät kokoukset yhdistetään näihin vierailuihin.

Vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminta pitää sisällään jäsenten poliittisen tietoisuuden, debatin ja arvomaailman rikastuttamista. NUS on mukana valmistelemassa SDP:n kaupunkipoliittisia linjoja. Osaston jäsenet toimivat näkyvästi puolueen työryhmissä ja muissa keskeisissä tehtävissä.

Vaalityö

Syksyn maakuntavaaleihin ja vuoden 2019 eduskuntavaaleihin valmistautuminen alkaa alkuvuodesta soittokierroksella. Eduskuntavaalien jäsenvaali on keväällä 2018. Osasto tukee ehdolle asetettuja jäseniään taloudellisesti ja ohjaa jäsenkuntaansa sitoutumaan ehdokkaiden tukiryhmiin hyvissä ajoin. Osaston ehdokkaiden näkyvyyttä edistetään luovasti ja ketterästi.

Monikielinen toiminta

NUS ry hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön monikulttuuristen yhteisöjen kanssa. Järjestetään kansalaisaktiivisuuteen tähtäävää toimintaa, johon voi osallistua ilman suomen kielen osaamista. Tuotetaan NUS:n nettisivuille ja muihin viestintäkanaviin sisältöjä englanniksi. Myös NUS:n kokoukset ja vierailut voidaan tarvittaessa järjestää tai tulkata englanniksi.

Viestintä

Osasto jatkaa monimuotoisesti eri viestintävälineiden hyödyntämistä ja pyrkii jatkuvasti pysymään jäsenistönsä pulssilla erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelemiseksi myös ajasta ja paikasta riippumattomilla tavoilla. Osaston nettisivut uudistetaan ja uudet sivut julkaistaan vuoden aikana. Yhdistys jatkaa erinomaista viestintää tapahtumista, vierailuista ja muusta toiminnasta jäsenistölle sosiaalisen median ja sähköpostin avulla.

Varainhankinta

Vaalivuodesta johtuen osasto keskittää voimiaan normaaliin jäsenmaksujen keräämiseen. Tavoitteena on, että kaikki osaston jäsenet hoitavat jäsenmaksuvelvoitteensa moitteetta. Lisäksi tarjotaan yli 3600 euroa kuukaudessa ansaitseville jäsenille mahdollisuutta maksaa ns. hyvätuloisten jäsenmaksua, josta puolueosastolle tilitetään varsinaisen jäsenmaksun ylimenevä osa kokonaan.

Kommentoi