Toimintasuunnitelma 2017

Etusivu

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 30.11.2016

Vaikuttamistoimintaa

Vaikuttamistoiminta pitää sisällään jäsenten poliittisen tietoisuuden, debatin ja arvomaailman rikastuttamista. Lahden puoluekokoukseen valmistautuminen määrittää toimintaa vahvasti alkuvuodesta. Osaston jäsenet toimivat näkyvästi puoluekokouksessa puoluekokousedustajina ja muissa keskeisissä tehtävissä. NUS koordinoi kuusihenkisen puoluekokousdelegaationsa työskentelyä ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua keskusteluun.

Vaalityötä

Huhtikuun kuntavaaleihin satsataan sekä aikaa että rahaa. Osasto tukee ehdolle asetettuja jäseniään taloudellisesti ja ohjaa jäsenkuntaansa sitoutumaan ehdokkaiden tukiryhmiin hyvissä ajoin. Osaston ehdokkaiden näkyvyyttä edistetään luovasti ja ketterästi.

Vuosijuhlia

NUS ry:n 10-vuotissyntymäpäivää juhlistetaan syksyllä vuosijuhlien merkeissä.

Verkkosivu-uudistusta

Osaston nettisivut uudistetaan ja uudet sivut julkaistaan vuosijuhlien yhteydessä.

Vierailuja

Yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten vierailujen sarjaa jatketaan. Sääntömääräiset ja muut välttämättömät kokoukset yhdistetään näihin vierailuihin.

Vieraskielistä toimintaa

NUS ry hakeutuu aktiivisesti yhteistyöhön monikulttuuristen yhteisöjen kanssa. Järjestetään kansalaisaktiivisuuteen tähtäävää toimintaa, johon voi osallistua ilman suomenkielen osaamista. Tuotetaan NUS:n nettisivuille ja muihin viestintäkanaviin sisältöjä englanniksi. Myös NUS:n kokoukset ja vierailut voidaan tarvittaessa järjestää tai tulkata englanniksi.

Vuorovaikutuksellista viestintää

Osasto jatkaa monimuotoisesti eri viestintävälineiden hyödyntämistä ja pyrkii jatkuvasti pysymään jäsenistönsä pulssilla erilaisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelemiseksi myös ajasta ja paikasta riippumattomilla tavoilla.

Varainhankintaa

Vaalivuodesta johtuen osasto keskittää voimiaan normaaliin jäsenmaksujen keräämiseen. Tavoitteena on, että kaikki osaston jäsenet hoitavat jäsenmaksuvelvoitteensa moitteetta. Lisäksi tarjotaan yli 3600 euroa ansaitseville jäsenille mahdollisuutta maksaa ns. Hyvätuloisten jäsenmaksua, josta puolueosastolle tilitetään varsinaisen jäsenmaksun ylimenevä osa kokonaan.

Kommentoi