Toimintasuunnitelma 2016

Toiminta

Nuorsosialidemokraatit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on hyväksytty syyskokouksessa 30.11.2015.

Periaatteet ja tavoitteet

Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteen ajankohtaisten teemojen äärelle. NUS:n erityispiirre on matalan hierarkian ja epämuodollisen toiminnan kulttuuri, joka rohkaisee ja voimaannuttaa yksilöä ja yhteisöä. Osastomme on alusta, jota kukin voi käyttää omien vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Vaikuttimina ovat elämän rikkaus ja ilo, ei tarve pakottaa ihmisiä mukaan toimintaan. Olemme olemassa jäsenistöämme varten.

NUS sijoittuu puolueosastona SDP:n Helsingin piiriin, mutta pyrkii tarjoamaan osallistumisen väyliä kaikille, joita osaston toiminta kiinnostaa.

Toimintavuonna 2016 NUS ry:n tavoitteina ovat 1) osastojen ja alueellisen yhteistyön lisääminen Helsingissä, 2) 18-25-vuotiaiden nuorten aktivoiminen puolueen toimintaan ja 3) monikielisen toiminnan lisääminen.

Toiminta

Vuoden aikana pidetään tarvittaessa johtokunnan kokouksia sekä sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kaikkiin mahdollistetaan etäosallistuminen. Kokoukset pyritään pitämään yhteiskunnallisten vierailujen yhteydessä tai julkisissa tiloissa.

Yhteiskunnallisia vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin jatketaan. Vuoden aikana järjestetään piknik keväällä tai kesällä, jäsentapaaminen puolueen jäsenristeilyn yhteydessä ja jouluoluet.

Alueellista ja osastojen välistä yhteistyötä edistetään mm. markkinoimalla muiden puolueosastojen toimintaa ja kutsumalla muita osastoja yhteistyöhön. Vuoden aikana etsitään kaksi alueellista ystävyysosastoa, joiden kanssa suunnitellaan tasavertaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuma tai vastaava. Prosessin tavoitteena on oppia toisiltaan ja tuoda puolueelle positiivista näkyvyyttä.

Vuoden aikana etsitään osastolle kumppani, jonka kanssa ideoimalla aktivoidaan alle 25-vuotiaita nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan. Samassa yhteydessä kerrotaan nuorille SDP:sta. Lisäksi järjestetään toimintaa yhteistyössä SDP:n piirissä toimivien nuorisojärjestöjen kanssa.

Monikielistä toimintaa tuetaan tarjoamalla NUS:n nettisivuille ja muihin viestintäkanaviin sisältöä englanniksi. NUS:n kokoukset ja vierailut voidaan tarvittaessa järjestää tai tulkata englanniksi.

Toimintavuoden lopussa aloitetaan valmistautuminen vuonna 2017 pidettäviin kunnallisvaaleihin ja puoluekokoukseen.

Jäsenpalvelu

Jokaiseen yhdistykseen liittyneeseen uuteen jäseneen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Yhdistyksen jäsenyyttä ja kannattavaa jäsenyyttä markkinoidaan suunnitelmallisesti, ja ns. hyvätuloisten tukijäsenmaksusta muistutetaan säännöllisesti.

Vuonna 2016 jäsenistöä palvellaan tarjoamalla monikielistä toimintaa, viestimällä säännöllisesti sekä osaston toiminnasta että ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, subventoimalla osallistumismaksuja mahdollisuuksien mukaan, luomalla sähköinen kommentointimahdollisuus puoluekokousmateriaaleista sekä järjestämällä jäsenkysely kunnallisvaaliteemoista.

NUS osallistuu

NUS osallistuu puolueen toimintaan kaikilla järjestötasoilla. Osallistumisen tapoja ovat muun muassa kokoukset, puolueosastojen puheenjohtajapäivät, jäsenristeily ja avustaminen tapahtumajärjestelyissä. Vuonna 2016 NUS vaikuttaa SDP:n kunnallisvaaliohjelmaan, tukee puoluetta oppositiopolitiikan tekemisessä sekä tekee jäsenhankintaa.

Viestintä

NUS:n viestintä ei ole vain yksisuuntaista tiedottamista, vaan rohkeita keskustelunavauksia ja aktiivista kutsumista vuorovaikutukseen.

Viestinnän välineitä ovat muun muassa Facebook, sähköposti, nettisivut ja ystävänpäivänä lähetettävä tavoitteellinen postikortti. Viestinnän sisällössä huomioidaan monikielinen tarjonta mahdollisuuksien mukaan.

Verkkosivujen uudistus suunnitellaan vuoden 2016 aikana.

Talous

NUS:n talouden tärkein ohjaava periaate on toiminnan järjestäminen jäsenistölle. Syksyllä 2016 määritellään se, miten NUS osallistuu vuoden 2017 kunnallisvaaliehdokkaiden tukemiseen. Etusijalla ovat omat, äänioikeutetut jäsenet.

Kommentoi