Toimintakertomus 2014

Toiminta

Toimintakertomus hyväksyttiin Nuorsosialidemokraattien kevätkokouksessa ti 10.3.2015

Yleistä
Vuonna 2014 panostettiin erityisesti puoluekokoukseen ja valmistauduttiin eduskuntavaaleihin ehdokasasettelun kautta. Yhdistyksen jäsenmäärä kehittyi hyvää tahtia ja taloutta hoidettiin vastuullisesti.

Yhdistys asetti puoluekokousedustajista käytävään jäsenvaaliin yhdeksän ehdokasta: Vesa Mauriala, Aslak Haarahiltunen, Laura Ylitalo, Ayla Shakir, Tiina Vesa, , Dimitri Qvintus, Yrjö Sinkkonen, Eevi Kirjasniemi, Mika Häkkinen, joista neljä ensimmäistä tuli valituiksi. Ehdokkaista tehtiin esite, joka postitettiin kirjeenä kaikille Helsingin piirin jäsenille ennen jäsenvaalia.

Yhdistyksen teki uudistusteesiensä pohjalta seuraavat puoluekokousaloitteet:
1. SDP:ssä siirryttävä suoraan jäsenyyteen
2. Jäsenmaksujärjestelmää tasapainotettava
3. Vuosittainen jäsentutkimus
4. Neuvoa-antava jäsenkysely puoluejohdon valinnassa
5. Uudistetaan Demokraatti-lehti tarjoamaan jäsenyydelle suoraa lisäarvoa
6. Puolueen poliittista ohjelmatyötä avattava laajemmin jäsenistölle – oma linja kunniaan
7. Puoluekokouspäätösten seurantaan tehoa
8. SDP:n poliittisen linjan on kuvastettava puolueen virallisten toimielinten tahtoa
9. Piirien työntekijät siirrettävä puoluetoimiston alaisuuteen
10. Sisar- ja läheisjärjestöjä kehitettävä strategisesti osana sd-liikettä
11. Säilytetään käräjäoikeuspalvelut lähellä
12. Lupalakimiesjärjestelmän hyödyt ja haitat on arvioitava
13. Suomeen tulisi perustaa parlamentaarinen oikeusturvakomitea
14. Osakeyhtiölakia kehitettävä mahdollistamaan yritysten kestävä kehittäminen
15. Suomen elinkeinopolitiikan suuri linja arvioitava uudelleen
16. Yhtenäiset julkisesti rahoitetut terveyspalvelut kaikille

Yhdistyksen jäsenistä kolme henkilöä oli ehdolla eduskuntavaaliehdokkaista käytävässä jäsenvaalissa elokuussa: Dimitri Qvintus, Otto Köngäs, Marina Lampinen. He eivät tulleet valituiksi.

Talous
Vuoden aikana oli mahdollista kartuttaa jälleen omaa pääomaa vaalikassaa. Tilikauden tulos oli 1567,05 euroa ylijäämäinen. Erityisesti jäsenmaksutuotot nousivat ennakoitua suuremmiksi. Myös ryhtiliike kannattavien jäsenten jäsenmaksujen keräämisessä näkyi tuloksessa.

Yhdistyksen tiliä käytettiin Reijo Paanasen europarlamenttivaalien kampanjatilinä.

Yhdistyksellä on Y-tunnus 2196899-3.

Jäsenasiat
Yhdistyksellä oli vuoden päätteeksi 111 jäsentä, joista 94 oli äänioikeutettuja. Kesäkuun jäsenlaskennassa maksaneita jäseniä oli 89 kappaletta, joten yhdistys sai vuodelle 2015 neljännen edustajapaikan Helsingin piirin piirikokouksiin. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 15 uutta puolueen jäsentä ja osaston vaihtajia tuli 9 kappaletta. Osaston jätti yhteensä 10 henkilöä. Kannattavia jäseniä on yhteensä 19.

Kaikki uudet jäsenet kontaktoitiin mahdollisimman pian liittymisen jälkeen joko puhelinsoitolla tai tapaamisella.

Perinteinen soittokierros järjestettiin syksyllä eduskuntavaaliteemojen ympärille. Soittokierroksella tavoitettiin noin 75 prosenttia jäsenistä. Jäsenillä oli paljon ideoita toiminnan kehittämiseksi ja hyviä ehdotuksia vaaliteemoiksi. Joka neljännellä oli jotakin päivitettävää yhteystiedoissaan. Lisäksi tiedusteltiin jäsenten mahdollisuutta sitoutua vaalityöhön vähintään viideksi tunniksi. Noin puolet jäsenistä lupautui mukaan, kun osasto kutsuu.

Jäsentilaisuudet
Yhdistys järjesti lukuisia jäsentilaisuuksia pitkin vuotta perinteitään kunnioittaen.

Tammikuussa juhlittiin perinteiset pikkujoulut JHL:n vieraana 14.1. Isäntinä toimivat yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Timo Lehtinen ja suunnittelija Jussi Päiviö. Vierailun yhteydessä pidettiin hallituksen järjestäytymiskokous.

Helmikuussa hallituksen jäsen Dimitri Qvintus veti osallistujille Knock the vote -koulutuksen 11.2. Työväen Arkistolla. Koulutuksessa kuultiin ovelta ovelle -kampanjoinnin esimerkeistä eri maissa ja lopuksi simuloitiin ovella kohtaamista osallistujien kesken. Vierailun aluksi pidettiin hallituksen kokous.

Huhtikuussa tehtiin yhteiskunnallinen vierailu Iltasanomien toimitukseen 9.4. Isäntänä toimi politiikan toimituksen esimies Mika Koskinen. Keskustelun pääteema oli ”Politiikka median silmin eli miten jutut politiikasta syntyvät”.

Kevätkokous järjestettiin 25.4. Raha-automaattiyhdistyksen vieraana. Tilaisuuden otsikkona oli ”Miten avustusstrategia toimii ja mikä rooli politiikalla ja puolueilla on suunnan määrittelemisessä Raha-automaattiyhdistyksessä RAY:ssa?”

Toukokuussa jalkauduttiin Ullanlinnanmäelle Vappupäivän piknikille 1.5. kampanjoimaan eu-vaaliehdokkaiden kanssa. Teltta, liput ja ilmapallot toivat erinomaista näkyvyyttä muiden puolueiden telttojen rinnalla.

Kesäkuussa järjestettiin perinteinen kesäpiknik yhteistyössä Eurooppademarit Tähden kanssa 10.6. Ohjelmaan kuului puoluesihteerin kyselytunti Reijo Paanasen tähdittämänä sekä huikea eurooppavisa, jonka veti itseoikeutetusti Lasse Lehtinen.

Lokakuussa juhlittiin rapujuhlien merkeissä 8.10. Työväen Sivistysliiton vieraana. Perinteistä poiketen ravut olivat sulia ja juomat kylmiä. Keskustelun aiheet pyörivät pitkältä eduskuntavaalikampanjoinnin ympärillä.

Marraskuussa järjestettiin yhdistyksen syyskokous Metalliliiton vieraana 24.11.. Järjestämiskoordinaattori Mika Häkkinen kertoi Metallin järjestämistoiminnasta ja Operaatio Vakiduunista.

Joulukuussa kokoonnuttiin nauttimaan perinteiset Jouluoluet 18.12 St. Urho’s Pubissa. Alustamaan saapui eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman, joka kuvaili eduskuntaryhmän tunnelmia ja esitti omia arvioitaan tulevan vaalikevään tapahtumista.

Jäsenviestintä
Yhdistys piti yhteyttä jäsenistöön sähköpostitse, yhdistyksen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Facebook-sivua käytettiin aiempaa enemmän jäsenviestinnässä ja tapahtumien markkinoimisessa. Myös keskustelun herättely erilaisten uutisten kautta toi sivulle runsaasti uusia käyttäjiä. Sisäistä keskustelua varten perustettiin jäsenten Facebook-ryhmä ja ulkoista viestintää varten perustettiin Twitter-tili.

Hallituksen työskentely
Hallituksen muodostivat seuraavat henkilöt:
Paavali Kukkonen
Terhi Nokela
Erika Parvikoski
Dimitri Qvintus
Yrjö Sinkkonen
Olga Seppälä
Veli-Matti Syrjänen
Tiina Vesa
Sauli Wahlstén
Laura Ylitalo
Eevi Kirjasniemi (vara)
Katri Söder (vara)
Pasi Ylitalo (vara)

Yhdistyksen taloudenhoitajana toimi Reijo Paananen.

Hallituksen kokoukset pidettin 14.1, 11.2., 3.6. sähköpostikokous 10.6., 30.9.(ei päätösvaltainen)

Kommentoi