Kannanotto tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien puolesta

Etusivu

Vapaa julkaistavaksi
21.2.2015

Nuorsosialidemokraatit vaatii lapsille ja nuorille tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia

Nuorsosialidemokraatit NUS ry tempaisee lasten ja nuorten tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien puolesta Brahen kentällä Helsingissä lauantaina 21.2. Tapahtumalla haluttaan kiinnittää huomiota siihen, että kaikilla suomalaisilla ei ole yhdenvertaista pääsyä harrastusten piiriin.

Nuorsosialidemokraatit vaatii satsauksia erityisesti lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Pienituloisten perheiden lapset jäävät usein kokonaan liikuntaharrastusten ulkopuolelle tai joutuvat lopettamaan jo aloitetun harrastuksen kustannusten noustua tulotason ulottumattomiin. Tällä on vakavat vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin, sillä liikuntaharrastusten suojaavat vaikutukset ovat monipuolisia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän tutkimuksen mukaan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen on kallistunut. Kilpaurheilulajeissa harrastamisen kustannukset ovat nousseet jopa kaksin- tai kolminkertaisiksi kymmenessä vuodessa. Myös vähäisempiä harjoitusmääriä vaativa harrasteliikunta maksaa aiempaa enemmän. NUS yhtyy tutkijoiden huoleen: onko liikuntaseuroissa tapahtuvasta harrastamisesta tulossa vain harvojen etuoikeus?

Yksi syy hintojen kallistumiseen on harrastustilojen korkea vuokrataso. Ratkaisuna tähän Nuorsosialidemokraatit esittää, että koulutiloja tulisi avata nykyistä laajempaa käyttöä varten. Uudet koulut tulisi suunnitella monipuolisiksi toimintakeskuksiksi, joissa erilaiset liikunta-, kulttuuri- ja harrastusryhmät voisivat toimia koulupäivän loputtua. Etenkin homekouluremonteissa on erinomaiset mahdollisuudet huomioida monikäytön tarpeet.

– Tässä olisi helppo ja halpa keino mahdollistaa monelle lapselle paikka harrastaa. Koulu on lapselle jo ennestään tuttu ja turvallinen paikka. Emme näe mitään esteitä koulujen ja harrastusseurojen tiiviimmälle yhteistyölle, kommentoi Nuorsosialidemokraattien varapuheenjohtaja Niilo Toivonen.

OKM:n tutkimuksesta käy myös ilmi, että huomattava osa lapsiperheistä on jo viime vuosien aikana tipahtanut täysin organisoidun seuratoiminnan ulkopuolelle. Kilpaurheilun harrastuskaudet ovat pidentyneet ja harrastuskertojen määrä lisääntynyt, mikä on johtanut kustannusten kasvuun. Monien nuorten onkin vaikea löytää paikkaa, jossa liikuntaharrastuksen viikkotuntimäärää voisi säädellä itselleen sopivaksi tai jossa erilaisia lajeja voisi kokeilla ilman kiinnittymistä pitkään valmennukseen.

Yli 200 000 nuorta haluaisi harrastaa seuratoiminnassa, mutta jää tällä hetkellä ulkopuolelle. Kustannuksia voisi keventää esimerkiksi yhteistyösopimuksilla, paremmalla vapaaehtoistyön koordinoinnilla ja välineiden kierrätyksellä.

– Seuratoimintaan osallistuminen ei saa olla lompakon paksuudesta kiinni. On halvempaa ratkaista haaste nyt kuin maksattaa veronmaksajilla kerrannaisvaikutukset myöhemmin. Vaaditaan ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyökykyä sekä seuroilta, valtioilta että yhteistyökumppaneilta, summaa Toivonen.

Lisätietoja:
Nuorsosialidemokraattien varapuheenjohtaja
Niilo Toivonen, 050 491 5650

Kommentoi