Toimintakertomus 2013

Toiminta

Toimintakertomus hyväksyttiin Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n kevätkokouksessa 25.3.2014.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n vuosi oli vaalien näkökulmasta välivuosi, jolloin mielenkiinto ja panokset kohdennettiin järjestölliseen kehittämiseen. Vuoden aikana ponnistettiin kasaan järjestöllisen uudistamisen teesit, jotka muotoiltiin lopulta piiri- ja puoluekokousaloitteiksi.

Vuoden aikana yhdistyksen jäsenmäärä kehittyi myönteisesti ja yhdistyksen talous pysyi vakaana.

Piiritason toiminta

Helsingin Sosialidemokraatit ry:n piirikokous kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. NUS:n piirikokousedustajina toimivat Paavali Kukkonen, Terhi Nokela ja Roby Mountrakis. Varaedustajina toimivat Mika Häkkinen, Jani Ryhänen ja Eevi Kirjasniemi. Yhdistys oli näkyvästi esillä sekä kevät- että syyskokouksessa.

Kevätpiirikokoukseen 13.4. laaditut aloitteet:
1) Piirikokouksesta aito vaikuttamisen väylä piirin toimintaan
2) Lisää jäsenten kuulemista piiritasolla

Syyspiirikokoukseen 9.11. laaditut aloitteet

1) SDP:ssä siirryttävä suoraan jäsenyyteen
2) Uuden jäsenen vastaanottaminen puolueeseen
3) Avoimempaa osastokulttuuria – puolueväen käveltävä ulos työväentaloiltaan
4) SDP:n piirien henkilöstö siirrettävä puoluetoimiston alaisuuteen
5) Poliittinen johtajuus synnyttää luottamusta ja kannatusta, ei-linja syö sitä

Yhteiskunnalliset vierailut

NUS teki vuoden aikana yhteiskunnalliset vierailut Juhana Vartiaisen vieraaksi VATTiin 15.1. ja viestintätoimisto Milttoniin 21.3. kevätkokouksen yhteydessä. Lisäksi keväällä tavattiin Helsingin edistyskokoomus ry 23.4. Pron luona. Syksyllä vierailimme puhemies Eero Heinäluoman luona eduskunnassa 26.11. syyskokouksen merkeissä.

Muu toiminta

Yhdistys keskittyi toimintavuoden aikana pureskelemaan puolueen järjestöllisen uudistamisen tarvetta. Prosessi alkoi keväällä Metalliliiton isännöimästä Järjestöllisen uudistamisen illasta 3.4., jolloin pohdittiin SDP:n kehittämiskohteita ja puolueen tilaa mm. Ulpu Iivarin alustamana. Keskustelun pohjalta laadittiin teesejä, joista jäsenistö sai äänestää alkukesästä puolesta – vastaan -akselilla. Vastauksien pohjalta tehtiin rajauksia ja tiivistyksiä materiaaliin. Hallitus käsitteli 5.9. kokouksessaan 15 teesin kokonaisuutta. Muokkausten jälkeen paperi lähetettiin jäsenille 9.10. ja julkaistiin 15.11. verkkosivuilla. Samana päivänä teeseistä kirjoitettu juttu julkaistiin jäsenlehti Aimossa.

Jokaisesta teesistä muotoiltiin aloite joko piirikokoukseen (5) tai puoluekokoukseen (16). Lisäksi teesit lähetettiin puolueen järjestöuudistustyöryhmälle.

NUS järjesti kesäkuussa II perinteisen kesäpiknikin 18.6. Hakaniemen Tokoinrannassa otsikolla Umpipoliittinen kesäpiknik. Piknikin ohjelmanumerona oli perinteisesti puoluesihteeri Reijo Paanasen kyselytunti. Paananen kertasi kevään tapahtumia poliittisessa kentässä eritellen niiden syitä ja seurauksia. Tapahtuma oli viileästä kelistä huolimatta lämminhenkinen ja varsin onnistunut sen houkutellessa paikalle puolen sataa osallistujaa, myös useita muiden puolueosastojen edustajia ja puolueen puutarhajuhlien osallistujia.

Syksyn kiireiden painaessa NUS järjesti rapujuhlat hiukan jälkijunassa 10.10. puoluetoimistolla. Puolueen strategia- ja suunnittelupäällikkö Ismo Kainulainen esitteli osallistujille puolueen tutkimustoimintaa ja kannattajatutkimusten hyödyntämistä puolueen toiminnan suunnittelussa. Poliittisen tilannekatsauksen antoi puoluesihteeri Reijo Paananen. Parikymmenpäisen osallistujajoukon tunnelma oli korkealla, vaikka ”snapsi oli lämmintä, ravut jäässä ja paahtoleipä palanutta.”

Marraskuussa lähetettiin jäsenille toinen jäsenkysely koskien puoluekokousaloitteiden kokonaisuutta. Jäsenet saivat äänestää jokaisesta laaditusta puoluekokousaloiteaihiosta asteikolla ”kannatan” – ”en tiedä” – ”vastustan”. Lisäksi jokaiseen aloitteeseen sai jättää kirjallisen muutosehdotuksen. Hallitus huomioi saadun palautteen ennen aloitteiden hyväksymistä.

Joulun alla NUS järjesti perinteiset Jouluoluet 18.12. Marian Helmessä. Tilaisuuden osanotto oli erinomainen päällekaatuvan lomakauden läheisyydestä huolimatta. Illan alustajana toimi itseoikeutetusti yhdistyksen pitkäaikainen jäsen, valtiovarainministeri Urpilaisen erityisavustaja ja sd-ministeriryhmän sihteeri Jyrki Konola, joka valotti menneen syksyn tapahtumia ja tunnelmia kansakunnan katolta.

Jäsenviestintä

Yhdistys piti yhteyttä jäsenistöön sähköpostitse, yhdistyksen nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Sosiaalisen median merkitys jäsenviestinnässä ja tapahtumien markkinoimisessa myös muille korostui vuoden aikana aiempaan verrattuna. Uudet, Ruusuverkko oy:n mahdollistamat verkkosivut otettiin käyttöön täydellä teholla kevään 2013 aikana.

Jäsenasiat

Yhdistykseen tuli uusia jäseniä vuoden aikana yli 20. Kokonaan uusia puolueen jäseniä heistä oli 6 ja muut muista osastoista siirtyneitä. Pari jäsentä erosi puolueesta ja muutama siirtyi toisiin osastoihin. Kokonaisjäsenmäärä nousi 97 jäseneen, joista äänioikeutettuja oli vuoden lopussa 84.

Talous

Vuoden aikana oli mahdollisuus kartuttaa vaalikassaa tuleville vuosille. Vuoden tulos jäi tarkoituksenmukaisesti voitolliseksi 1 142,07 euroa. Erityisesti jäsenmaksutuotot nousivat ennakoitua jyrkemmin.

Yhdistyksellä on Y-tunnus 2196899-3.

Vuoden 2013 hallituksen työskentely ja vastuunjako

NUS:n hallitus kokoontui vuoden aikana aktiivisesti keskustelemaan ja tekemään päätöksiä. Kokouksia järjestettiin vain silloin, kun oli varsinaisia päätösasioita. Tällöinkin kokoontumiset pyrittiin järjestämään mahdollisimman vapaamuotoisesti.

Hallituksen kokouksia järjestettiin yhteensä 4 kertaa (24.1., 27.2., 20.5., 5.9.). Lisäksi järjestettiin sähköpostikokous 14.3., 12.11. ja 30.11. Muut kokoukset olivat avoimia koko jäsenistölle.

Hallitus päätti vuoden alussa vastuunjaosta. Tehtäviä jaettiin kuitenkin joustavasti pitkin vuotta aina kulloistenkin tarpeiden mukaisesti. Taloudenhoitajana toimi vuoden 2012 yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti Reijo Paananen.

Hallituksen jäsenet:

Paavali Kukkonen, puheenjohtaja, paavali.kukkonen@gmail.com, puh. 050 566 3455
Terhi Nokela, os. Salonen, varapuheenjohtaja/sihteeri
Eevi Kirjasniemi
Salla Saarinen
Roby Mountrakis
Kadar Gelle
Ville Kohvakka
Mika Häkkinen
Jani Ryhänen
Sauli Wahlstén
Katri Söder (varajäsen)
Sara Salomaa (varajäsen)
Maruan El Krekshi (varajäsen)

Yhdistyksen kokoukset

Vuoden aikana järjestettiin kaksi yhdistyksen kokousta. Viestintätoimisto Milttonissa järjestetyssä kevätkokouksessa 21.3. keskusteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi poliittisen vaikuttamistoiminnan dynamiikasta ja lobbarijärjestöjen ajatusmaailmasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi Miltton Networks oy:n Senior Advisor Matti Hirvola.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 26.11. puhemies Eero Heinäluoman vieraana Eduskunnassa. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin laajalti yhteiskunnan tilasta, työelämän murroksesta ja muista liikkuvista trendeistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi TSL:n kv-ja viestintäpäällikkö Katri Söder.

Kommentoi