NUS:n uudistusteesit

Etusivu

SDP:TÄ MUUTETAAN TEKOJEN KAUTTA
– Nuorsosialidemokraatit ry NUS:n uudistusteesit syksyllä 2013 –

NUS ry kantaa kortensa kekoon SDP:n järjestölliseen uudistystyöhön. Edistysmielinen puolueosastomme laati omat ehdotuksensa tavoista, joilla puoluetta tulisi kehittää tulevina vuosina.

Tältä SDP näyttää ja tuntuu tulevaisuudessa NUS:n silmin:
• Puolueen jäsenyys tarjoaa minulle vaikutusmahdollisuuksia ja koen, että jäsenyydelläni on merkitystä.
• Puolueen päätöksenteko on avointa ja päätökset ovat selkeässä linjassa.
• Järjestö toimii tehokkaasti ja tuottaa tulosta.

Puolueen jäsenyys tarjoaa minulle vaikutusmahdollisuuksia ja koen, että jäsenyydelläni on merkitystä

1. Puolue siirtyy suoraan jäsenyyteen. Oikeus asettaa ehdokkaita ja tehdä aloitteita säilytetään ainoastaan puolueosastoilla, joiden jäseninä kukin voi halutessaan toimia.

2. Piirin tai puolueosaston edustaja tapaa henkilökohtaisesti jokaisen uuden jäsenen kuukauden sisällä liittymisestä, sekä kertoo tarkemmin puolueen tarjoamista vaikutusmahdollisuuksista.

3. Uuden jäsenen kyselyllä kartoitetaan jokaisen vastikään liittyneen näkemyksiä eri poliittisista teemoista ja odotuksista SDP:tä kohtaan – ennen ensimmäisenkään jäsenmaksun laskutusta.

4. Puolue tarvitsee kaikkien jäsentensä täyden tuen: automaattinen vapaajäsenyys on poistettava. Mahdollisuus hakea jäsenmaksuluokan alennusta sosiaalisin perustein säilytetään.

5. Puolue selvittää jäsenten näkemyksiä keskeisiin poliittisiin kysymyksiin vuosittaisella tutkimuksella. Näkemysten on heijastuttava puolueen toiminnassa ja merkittävissä linjauksissa.

6. Puoluejohdon valinnan tukena käytetään neuvoa-antavaa jäsenkyselyä.

7. Demokraatti-lehti muutetaan politiikkaa syvällisesti luotaavaksi, liikkeen moniäänisyyttä esiintuovaksi viikkolehdeksi, joka lähetetään jäsenetuna jokaiseen jäsentalouteen. Päivänpolitiikkaan nopeasti reagoiva ja ketterä uutisointi keskitetään Demari.fi -verkkolehteen.

Puolueen päätöksenteko on avointa ja päätökset ovat selkeässä linjassa

8. Ohjelmatyötä avataan laajemmin jäsenistölle ja työryhmiin järjestetään ohjelmakausittain avoin haku. Työryhmiin osallistumisesta tehdään vaivatonta riippumatta asuinpaikasta.

9. Puoluekokouspäätösten tehokas toimeenpano varmistetaan siirtymällä SDP:n verkkosivuilla käytössä olevaan, vähintään puolivuosittain päivitettävään päätösten seurantaan.

10. Puoluejohdon on hankittava SDP:n virallisilta toimielimiltä päätöksenteon mandaatti merkittävissä poliittisissa linjakysymyksissä ja vaalittava niiden avointa keskustelukulttuuria. Tälle on löydyttävä aikaa ja uskallusta niin oppositiossa kuin hallituksessa toimittaessa.

Järjestö toimii tehokkaasti ja tuottaa tulosta

11. Piirien työntekijät siirretään puoluetoimiston alaisuuteen. Näin tehostetaan toiminnan kehittämistä. Toimitsijat saavat motivoivamman työympäristön ja mahdollisuuden toimivaan työkiertoon.

12. Osastojen kokouskulttuuria muutetaan avoimemmaksi kokoontumalla julkisissa tiloissa, mahdollistamalla etäosallistuminen ja keskustelemalla politiikasta jättäen hallinto sivuosaan.

13. Työväenliikkeen taloudelliset resurssit eivät ole kenenkään yksityisomaisuutta, vaan ne siirretään toimivilla ohjauskeinoilla palvelemaan nykyistä paremmin sen kokonaisetua. Puolueen talouden on oltava vakaalla pohjalla, myös piireissä. Talouden tervehdyttämisen vaatimat päätökset tehdään ripeästi ja pannaan toimeen viivyttelemättä.

14. Punapääoman paluu on mahdollistettava. Puoluetyöhön käytettävissä olevia varoja on innovatiivisesti kasvatettava  toimintaedellytysten vahvistamiseksi vanhan rahan suojaamisen sijaan.

15. Sisar- ja läheisjärjestöjä, kuten Demarinaiset, Demarinuoret, SONK ja Nuoret Kotkat kehitetään strategisesti osaksi sd-liikettä, jossa jokaiselle toimijalle on oma paikkansa ja tehtävänsä.  SDP:ltä vaaditaan johtajuutta ja avaramielisyyttä. Puolueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö on organisoitava uudelleen siirtymällä sukupuolineutraaliin puoluerahoitukseen panostaen laaja-alaiseen tasa-arvotyöhön.

Näin teesit laadittiin -prosessikuvaus.

Kommentoi